Een tuin voor vogels

Vogels brengen altijd iets vrolijks met zich mee. Men kan er enorm van genieten wanneer de vogeltjes in de tuin druk bezig zijn met het bouwen van nestjes of het verzamelen van voedsel. Er is niet leuker dan vrolijke vogeltjes in de tuin. Maar hoe krijg ik vogels in mijn tuin? Waarom zitten ze wel bij de buren maar niet bij mij? Lees hieronder hoe u uw tuin aan kunt passen om de vogeltjes te lokken en te helpen.

Breng variatie aan in de tuin

Het Roodborstje. Foto: Peter Trimming

Een tuin vol bestrating zal niet super interessant zijn voor vogels. Een vogeltje wil zich snel kunnen verstoppen wanneer er gevaar is. Zij willen tussen de aarde, planten en plantafval kunnen graven om beestjes te vinden of bessen eten van aanwezige struiken. Om dit allemaal te kunnen bieden is het belangrijk dat de tuin niet te bestraat of te kaal is. Probeer hoogteverschil te vormen, zodat vogels van hoog naar laag kunnen vliegen. U kunt dit doen door een grasveldje aan te leggen, omringd door enige vaste planten, hierachter struiken en wanneer mogelijk bomen. Vogels voelen zich veel veiliger in zo’n omgeving.

Een tuin die helemaal niet zo verkeerd is voor vogels. Een grote variatie aan beplanting die van een laag en dun gazon opgaan tot struiken en bomen. Foto: Ben Laufer

Ontwikkel foerageergebieden voor vogels

Uiteraard is voedsel erg belangrijk voor vogels. Mensen proberen vogels vaak te lokken en te helpen door zelf voedsel op te hangen. Nou kan dit best goed zijn, maar vaak word juist het verkeerde voedsel aangeboden, of in de verkeerde tijd van het jaar. Het voedsel is te vet, gaat rotten over tijd en kan er voor zorgen dat vogels afhankelijk worden van de mens. Vooral een vogel welke van jongs af aan gewend is dat iemand hem wel voert zal niet weten hoe hij zelf voedsel moet vinden wanneer die persoon het een moment vergeet. Het is om deze redenen beter om op natuurlijke wijze voedsel aan te bieden in de tuin. Door de juiste beplanting en structuren aan te brengen in de tuin kunt u een zeer geschikt foerageergebied vormen in uw tuin.

 

Een klein gazon is zeker een aanwinst voor vogels. Het korte gras maakt het makkelijker voor vogels om wormpjes te vangen. Dit is erg mooi want vogels eten ook het ongedierte uit het gras. Engerlingen bijvoorbeeld zijn made welke uw gras kunnen beschadigen, maar vogels eten deze graag en beschermen zo uw gazon. Maak het gazon echter niet te groot. Veel vogels hebben graag een struik of andere beplanting in de buurt zodat zij weg kunnen schieten in het geval van gevaar. Ook zou een groot gazon ten koste gaan aan oppervlak voor struiken met bessen en andere variatie welke een grotere diversiteit aan vogels zou helpen.

 

In plaats van paden met steen of grint zijn vogels erg dankbaar wanneer men onbewerkt hout of houtsnippers gebruikt. Boomstammen als kantopsluiting en een pad van houtsnippers trekt een enorme hoeveelheid leven aan. Pissebedden, wormpjes, miljoenpoten en meer leven allemaal van houtafval en zullen dus in grote hoeveelheden leven in een pad van houtsnippers. Vogels vinden het heerlijk om hierin te wroeten en op zoek te gaan naar dit soort diertjes. Zacht hout als kantopsluiting, of elders in de tuin, zal over tijd rotten. Vogels zullen hierin pikken op zoek naar beestjes.

 

Een open composthoop is ook interessant voor vogels. Ook hier leven grote hoeveelheden afvalverwerkende diertjes welke vogels maar al te graag eten. Vooral als u af en toe de hoop omwoeld, om het afbreken te versnellen, zult u snel merken dat vogels interesse hebben. De beestjes komen zo snel boven, en zijn zo makkelijk te vangen.

Een pad van houtsnippers, met een naturlijke kantopsluiting, is veel beter voor vogels.

Plaats planten welke voedsel bieden aan vogels

Door veel planten in uw tuin te plaatsen welke voedsel bieden aan vogels kunt u vogels helpen zonder ze zelf te voeren. Er zijn ontzettend veel planten welke noten, bessen, fruit of zaden vormen waar vogels graag van snoepen. Elke vogelsoort heeft zijn eigen voorkeur in wat zij lekker vinden, het werkt dus het besten om een diversiteit aan planten te plaatsen, in plaats van overal dezelfde soort. Vogels hebben ook vaak een connectie met specifieke inheemse voedselplanten. Het is dus beter om inheemse planten te gebruiken dan exoten.

 

Planten welke fruit bieden zijn altijd interessant. Appel of perenbomen, aalbessen of bramen zijn niet alleen leuk voor de mens, maar ook voor vogels. Zij eten graag dit soort fruit, niet alleen wanneer ze aan de boom hangen, maar ook van de grond. Er zijn ook veel planten welke bessen maken welke voor de mens niet interessant zijn, maar wel voor vogels. Vuurdoorn (Pyracantha) bijvoorbeeld, of lijsterbes (Sorbus). Planten als de grote kaardebol (Dipsacus fullonum) en tandzaad (Bidens) maken zaden waar veel vogels ook van genieten. Uiteraard eten veel vogels ook insecten, en planten welke deze aantrekken zijn dus ook een goede keuze.

 

Voor een volledige lijst aan planten welke vogels helpen klikt u hier.

Planten in de tuin welke voedsel bieden helpen vogels veel meer dan zo nu en dan een vetbal ophangen. Foto: Matt MacGillivray

Bied water aan vogels

Vogels willen een veilige plek om te drinken en te badderen. Een vogelbadje is hier geschikt voor. Wanneer deze goed staat kunt u regelmatig genieten van vogeltjes die zich even komen wassen. Naast een vogelbadje kunt u ook een vijvertje aanleggen met een ondiep gedeelte. Dit is zeer geschikt voor vogels om zich te wassen, maar trekt ook allerlei klein waterleven aan, deze eten vogels ook. Er zijn vogels welke een zeer sterke relatie hebben met water. De Rietgors bijvoorbeeld is een zangvogel welke voornamelijk voorkomt in moerasgebieden met riet. Zij zullen zich een stuk prettiger voelen bij het water in de oeverbeplanting, vooral riet.

 

Uiteraard zijn er ook watervogels. Wanneer u een grotere vijver heeft, of aan het water woont, kunt u een geschikte leefomgeving vormen door een ondiep waterdeel te bieden met waterplanten. In water wat te diep is kunt u ook drijvende eilandjes maken waar planten op kunnen groeien.

Vogels genieten veel van een waterbad, maar ook ondiepe vijverdelen worden veel gebruikt door vogels.

Vorm nestlocaties en schuilplaatsen voor vogels

Vogels kunnen niet overleven als zij niet ergens veilig kunnen broeden of schuilen voor predatoren. Vogels willen onzichtbaar kunnen zijn wanneer zij een nest hebben, of in een doornstruik kunnen duiken wanneer er een kat komt kijken. Het is dus het beste om beplanting te plaatsen welke een zeer dichte bladvorm hebben, het liefste wintergroen, en struiken met doorns. Een constructie met klimop (Hedera) levert vaak goede nestlocaties. Ook dikke hagen van meidoorn (Crataegus) of Vuurdoorn (Pyracantha) zijn vaak moeilijk te doordringen voor predatoren, en dus geliefd door vogels.

 

Vogelhuisjes zijn altijd goed, maar probeer ze wel op een beschutte locatie op te hangen. Middenin een struik bijvoorbeeld, of in een klimophaag zodat ze volledig bedekt worden door bladeren. Te vaak hangen vogelhuisjes te erg in het open, en te dicht bij de grond. Het weer heeft dan zo’n groot effect dat bij sterke zon het in het huisje ontzetten heet kan worden, of vroeg in het jaar erg koud. Ook worden de vogels dan vaak bejaagd door katten, welke de vogels niet met rust laten waardoor de ouders na enige tijd vluchten, en de jongen sterven. Verberg de huisjes dus, zorg ervoor dat ze niet zo makkelijk te zien zijn, de vogels vinden ze wel.

 

Vogelhuisjes zijn echter niet het enige wat je op kan hangen om nestlocaties te bieden. Ook oude schoenen, gieters, potten en meer worden gebruikt als nestplaats zolang hij maar op een beschutte plek hangt.

 

Voor een volledige lijst aan planten welke vogels helpen, ook voor nestlocaties, klikt u hier.

Zie hier hoe een Winterkoning zijn nestje bouwt in een klimopstruik. Klimop wordt vaak gebruikt als nestlocatie door zijn dichte groeivorm.

English

Waterleventuin

Vogeltuin

Bijen- en vlindertuin

Hints en Tips voor een ecotuin

Wat wij doen

Menu

Onderhoud