Waterleventuin

Vogeltuin

Bijen- en vlindertuin

Hints en Tips voor een ecotuin

Wat wij doen

Menu

Onderhoud

Vijvers

Oeverbeplanting

Vijvers

Vijvers kunnen een grote bijdrage leveren aan de natuur in uw tuin. Het kan een leefgebied bieden aan amfibieën, libellen en andere dieren die water nodig hebben in hun habitat. Andere dieren als vogels en egels kunnen een natuurvriendelijke vijver gebruiken als bad en drinkplaats. Maar wat is het verschil tussen een natuurvriendelijke vijver en een gewone vijver? Een natuurvriendelijke vijver is gebouwd met de natuur helpen in gedachte. Dit wordt gedaan door een natuurlijke situatie zoveel mogelijk na te bootsen. Er worden natuurvriendelijke oevers geplaatst, inheemse planten gebruikt en chemische middelen worden ontweken. Het is ook belangrijk dat de vijver een redelijke hoeveelheid zon krijgt.

De vijvervorm

Een natuurvriendelijke vijver in Stockton Bury.

De oevers

Moerastuin

De vorm van een natuurvriendelijke vijver is onregelmatig. Hierdoor ontstaan verschillende natuurlijke groeiplaatsen voor waterplanten en dieren. Vermijdt strakke oevers of hoeken. Probeer de randen zoveel mogelijk geleidelijk over te laten lopen in de tuin door gebruik te maken van rotsen, grint of beplanting. Strakke wanden dienen niet gebruikt te worden. Dieren kunnen de vijver niet in of uit met strakke muren. Amfibieën, zoogdieren en zelfs pulletjes kunnen dan verdrinken wanneer ze het water niet uitkomen en uiteindelijk uitgeput raken.

 

Een goed functionerende vijver is minimaal 80 cm diep, maar 1,5m is nog beter. Wanneer een vijver niet diep genoeg is warmt hij snel op wat alg vorming in de hand speelt. Het gevolg is een vijver die volledig is overgroeid en waarin al snel geen zuurstof meer voorkomt. Er kunnen dan geen dieren meer in leven. Ook voor vissen is dit belangrijk. Diepere delen bevriezen niet en bieden zo bescherming aan vissen tijdens de winter. Een zone met diep water zorgt er dus voor dat temperatuurschommeling minimaal blijft.

De oevers bevatten de ondiepe delen van de vijver. Voor dieren is het prettig om een klein ‘’strand’’ te vormen van kiezels waar dieren als egels en vogels makkelijk kunnen badderen en drinken. Het strand hoeft niet groot te zijn, zolang het grint maar langzaam glooiend het water in loopt. Deze stranden zijn ook uitstekende plaatsen om waterplanten te zetten welke in pollen groeien. Deze pollen bieden beschutting aan dieren zodat zij wat meer beschut zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld kikkers lekker opwarmen in dit ondiepe deel verstopt voor predatoren.

Een moerastuin, in het Engels ‘’bog garden’’ genoemd, is een tuin waar het vochtgehalte permanent zeer hoog wordt gehouden zodat waterminnende planten hier goed kunnen groeien. Dit kan zeer makkelijk gevormd worden naast een vijver door het vijverfolie onder de grond enkele meter na de vijverrand door te trekken voordat hij echt omhoog gaat. Dit zorgt ervoor dat het water van de vijver makkelijk dit deel van de tuin in kan trekken en zo de bodem vochtig houdt. In zulke tuinen kunnen unieke planten geplaatst worden. Vleesetende planten of bijzondere bloemen zijn mogelijk, en kunnen uw tuin een mooi en uniek uiterlijk geven. Een moerastuin biedt veel leefgebied voor waterdieren en neemt ook voedingstoffen op uit het water wat algenbloei afremt. Moerastuinen kunnen ook als dunne stroken langs de gehele vijver geplaatst worden in plaats van in 1 locatie.

Een natuurvriendelijke vijver waar een klein grindstrandje is aangelegd en een grindstrandje van bovenaf.

Een belangrijk deel van de oevers moet bestaan uit ondiepe waterdelen met oeverbeplanting en wellicht enkele rotsen. Planten als rietsoorten, Gele lis of Grote kattenstaart kunnen in groepen geplaatst worden. Deze planten bieden beschutting en voedsel aan dieren en filteren het water. Om deze beplanting te plaatsen kunnen beplantingsmatten of kokosmatten gelegd worden. Deze bieden houvast aan planten en breken over tijd op natuurlijke wijze af. Ook kan de vijver zo gevormd worden dat een opgaande wand langs het diepe deel opgevolgd wordt door een luwte waar ook planten geplaatst kunnen worden.

Enkele voorbeelden van moerastuintjes.

Deze vijver heeft mooie oevers van kiezels zodat dieren makkelijk het water in en uit kunnen. Ook heeft hij goede waterminnende beplanting. Maar de vijver is niet diep genoeg. Het gevolg is dat alg begint op te hopen in de vijver, zoals in de foto al te zien is.

English